အဆိုေတာ္ ဘာဘူ နဲ႔ သမီးေလး Amilli ရဲ႕ DJ Time
အဆိုေတာ္ ဘာဘူ နဲ႔ သမီးေလး Amilli ရဲ႕ DJ Time
"သမီးနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း DJ Practise လာလုပ္တယ္။ ဒီပဲြက သူရဲ႕ (၄) ပဲြေျမာက္ တီးျဖစ္တာေပါ့။ သမီးကုိ ၾသစေၾတးလ်မွာ ေမြးတယ္။ အသက္ (၉) ႏွစ္ ရွိၿပီ။ အခု Electronic Music ပိုင္းကုိ သင္ေပးေနတယ္"
#BarBu #DJAmilli #MyanmarCelebrity
Related Posts

Scroll to top