အကယ္ဒမီ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အကၽႌ ႏွင့္ ပုဆိုးမ်ားလွဴဒါန္း
အကယ္ဒမီ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို Miss Golden Land Myanmar အဖြဲ႔မွ အကယ္ဒမီေန႔တြင္ ၀တ္မည့္ အကၽႌ ႏွင့္ ပုဆိုးမ်ားကို ဒီကေန႔ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity #MyanmarCelebrity #MyanmarActor #MyanmarActress

Related Posts

Scroll to top