အကယ္ဒမီေပးပဲြ အေပၚ ဒါ႐ုိက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရဲ႕ အျမင္
(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီေပးပဲြ အေပၚ
ဒါ႐ုိက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ 
ရဲ႕ အျမင္
ဘဝမွာ တက္ခဲ့တဲ့ အကယ္ဒမီပဲြေတြမွာ ဒီႏွစ္ပဲြက ေတာ္ေတာ္ လြဲတယ္ ကုိယ္ ႀကိဳက္တဲ့ (၃) ကားကုိ (၂) ႀကိမ္ေတာင္ သြားၾကည့္ၿပီး ကုိယ္တိုင္ တစ္ ေပးခဲ့တယ္။ ပရိသတ္ကလည္း ႀကိဳက္ၾကတဲ့ ဇာတ္ကားေတြပါ။ အဓိက ဇာတ္ကားဆု လြဲသြားလို႔ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဘုတ္အဖြဲ႕က ျပန္သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ ပရိသတ္က ေပးတဲ့ မဲဆႏၵကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ 

#ZinYawMgMg #MyanmarAcademy #MyanmarCelebrityRelated Posts

Scroll to top