ေအာင္ထက္ ရဲ႕ အျဖဴေရာင္ ကမာၻငယ္အိမ္ေလး
ေအာင္ထက္ ရဲ႕ 
အျဖဴေရာင္ ကမာၻငယ္အိမ္ေလး
ကၽြန္ေတာ္က အျဖဴကို ႐ုိးရွင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းလုိ႔ ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ကိုလည္း အျဖဴေရာင္ နဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ ကၽြန္းအေရာင္ တဲြသုံးတယ္။ (၂၀၁၈) ႏွစ္ကုန္ခါနီးေလာက္က ေဆာက္ခဲ့တာ အခုထိ ျပင္ဆင္လုိ႔ မၿပီးေသးဘူး။ သီခ်င္းဆုိရင္း ရခဲ့တဲ့ လုပ္အားခနဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာက္ေနတယ္။ ဒီအိမ္ရဲ႕ အရာရာတုိင္းက ကၽြန္ေတာ့္ ကမာၻပါပဲ။ အိမ္လာလည္တဲ့ မိန္းကေလးဆိုလို႔ ပရိသတ္ပဲ ရွိတယ္။ ငယ္ငယ္က စိတ္ကူးခဲ့တဲ့ အတိုင္း ကုိယ္ပုိင္အိမ္ကုိ ဖန္တီးခြင့္ရလို႔ ျပည့္စုံသြားၿပီ။ မိသားစုအတြက္ လုပ္ေပးရလို႔ အရမ္းပီတိျဖစ္ ၾကည္ႏူးတယ္။ 
#AungHtet #MyanmarSinger #CelebrityOpenDoor #MyanmarCelebrity
Related Posts

Scroll to top