မိသားစု အႀကီးႀကီးနဲ႔ အိမ္ဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဥၾသဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ေျမးေတြကုိ ေၾကာက္ေနရတဲ့ ဖုိးဖုိး ဥၾသ
#MyanmarCelebrity
မိသားစုလုိက္ အိမ္ဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ေခါင္က အေရးႀကီးတယ္။ သြန္သင္ဆုံးမမႈ ေခါင္အမိုးလုံမွ မိသားစုဆိုတာ ငတ္တုန္းအတူ၊ စားတုန္းအတူ ျဖစ္တာ။ အသက္ (၇၀) ေက်ာ္ၿပီမို႔ က်န္းမာေရး လိုက္စားတယ္။ စိတ္ညစ္တဲ့ အလုပ္မလုပ္ဘူး။ သူမ်ားကိုလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားတယ္။
#OakAww #MyanmarComedian #CelebrityOpenDoor #CelebrityFamily

Related Posts

Scroll to top