သူထူးစံ ကုိ ရည္းစားေဟာင္းမုိ႔ ေခၚ႐ုိက္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္သူထူးစံ ကုိ ရည္းစားေဟာင္းမုိ႔ ေခၚ႐ုိက္တာ မဟုတ္ဘူး 
ဆိုတဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္
ရည္းစားျဖစ္ခဲ့ဖူးလို႔ ဒီဇာတ္ကားမွာ ေခၚသုံးတာ မဟုတ္ဘူး။ Casting ခ်ကတည္းက ဒါ႐ုိက္တာနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ေမွာ္ဝင္သမန္းက်ား ႐ုပ္ရွင္ထဲက ဇာတ္႐ုပ္အတြက္ ေခၚ႐ိုက္ျဖစ္တာပါ။ ဘုတ္အဖဲြ႔ဝင္ လူႀကီးေတြ အားလုံးက ညီတူညီမွ် ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့လို႔ အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု ရခဲ့တာပါ။ 

#KhunnSintNayChi #ThuHtooSan Related Posts

Scroll to top