အလႊာစံု LGBTIQ မ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ


"႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယိုမ်ားတြင္ LGBT မ်ားကို မိမိ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ခံ လူသားအျဖစ္ ေလွာင္ေျပာင္ ျပက္ရယ္ျပဳမွဳမ်ားအေပၚ " အလႊာစံု LGBTIQ မ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဒီကေန႔ မတ္လ (၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Sedona Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
#ShweEainSi 
#HanLinn
#MayOo
Related Posts

Scroll to top