မမႀကီး (၂) ေယာက္ကုိ ေဆးထုိးတတ္တဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္း
မမႀကီး (၂) ေယာက္ကုိ ေဆးထုိးတတ္တဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္း
#MyanmarCelebrity
အႀကီးမက သရဲကားသာ ၾကည့္ခ်င္တာ အရမ္း ေၾကာက္တတ္တယ္။ အလတ္မက ဖားအရမ္း ေၾကာက္တယ္။ ကုိယ္ ေဆးထုိးတုန္းက ဖားေတြ႔လို႔ ေအာ္ငိုၿပီး ေျပးတာ။ မ်က္ႏွာလည္း အရမ္းေျပာင္တတ္တယ္။ ဂ်ီးမ်ားတဲ့သူမုိ႔ အေကာင္းဆုံး လက္တြဲေဖာ္ကုိ သူ ေ႐ြးခ်ယ္မွာပါ။ 
#SweetWuttYiThaung #CelebrityFamily

Related Posts

Scroll to top