စည္သူလြင္၊ ၿဖိဳးႀကီး၊ ေရဗကၠား၊ အိမ့္ခ်စ္၊ ေ၀လ တို႔ရဲ႕ သႀကၤန္အႀကိဳ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳျမင္ကြင္း။


ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔ က MNTV 2019 သႀကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔တဲ႔ အဆိုေတာ္ စည္သူလြင္၊ ၿဖိဳးႀကီး၊ ေရဗကၠာ၀င္း၊ အိမ့္ခ်စ္ ႏွင့္ ေ၀လ တို႔ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳျမင္ကြင္း။

Related Posts

Scroll to top