မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား


မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔ ၊ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။Related Posts

Scroll to top