ေအးေသာင္း နဲ႔ ဆြြိေသာင္း တို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ အႀကိဳအလွဴဒီကေန႔ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔က သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း တို႔မိသားစုမွ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳအလွဴအျဖစ္ မုန္႔လံုးေရေပၚ နွင့္ မုန္႔လက္ေဆာင္းကို သဃၤန္းကၽြန္း ေနအိမ္တြင္ စတုဒီသာအလွဴျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။


Related Posts

Scroll to top