စက္အဖြဲ႔သားမ်ားကို သႀကၤန္အႀကိဳအလွဴအျဖစ္ ဆန္အိတ္၊ ဆီဘူး မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ စူစူ
သ႐ုပ္ေဆာင္ အိေခ်ာပို က သႀကၤန္အႀကိဳ အလွဴအျဖစ္ Shooting ႐ိုက္ကြင္း႐ွိ စက္အဖြဲ႔သားမ်ားကို ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ွိ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး Shooting အိမ္မွာ ဆန္အိတ္ ႏွင့္္ ဆီဘူး မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrityRelated Posts

Scroll to top