အသက္ (၂၉) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွာ ေရႊတိဂံုဘုရားကို သြားေရာက္ဖူးေမ ွ်ာ္ခဲ့တဲ့ ပိုပို
ဒီကေန႔ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ အသက္ (၂၉) ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္တဲ႔ အဆိုေတာ္ ပိုပို က ေရႊတိဂံုဘုရားကို သြားေရာက္ဖူးေမ ွ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#PoPo


#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger #CelebrityBirthday

Related Posts

Scroll to top