ဒီဇုိင္းနာ Ystone ရဲ႕ အာခါ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းသားဝတ္စံုမ်ားကို ျပသပဲြရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီဇုိင္းနာ Ystone ရဲ႕ အာခါ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းသားဝတ္စံုမ်ားကို ျပသခဲ့တဲ့ ”The Collection of YSTONE FASHION & AKHA Traditional Fashion Show" ပဲြကို ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔က The Yangon Restaurant မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

#YStone #FashionShow #CelebrityDesigner #PaingTaKhon #AyeMyatThu #NanSandarHlaTunRelated Posts

Scroll to top