မိသားစုဝမ္းေရး အတြက္ မုန္႔ဟင္းခါး ေရာင္းေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲေလးမ

မုန္႔ဟင္းခါး ေရာင္းေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲေလးမ
By - Myanmar Celebrity

ဇာတ္ကား ႐ုိက္ကူးမႈ နည္းပါးလာတဲ့ အခါ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲေလးမ တစ္ေယာက္ မိသားစု ဝမ္းေရးအတြက္ မုန္႔ဟင္းခါး ကုိယ္တုိင္ ခ်က္၊ ကိုယ္တုိင္ ေရာင္းေနပါတယ္။

“အျမတ္နည္းတဲ့ ‘ရဲေလးမ’ မုန္႔ဟင္းခါး ေရာင္းေကာင္းလို႔ ေပ်ာ္တယ္“ လို႔ MC ကို ေျပာလာပါတယ္။ 
#YeLayMa #MyanmarActor 
Related Posts

Scroll to top