စမုိင္းလ္ တို႔ မိသားစု ရဲ႕ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ အလွဴ


သ႐ုပ္ေဆာင္ စမုိင္းလ္ တို႔ မိသားစုက ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔၊ ေရႊတိဂံုဘုရားမွာ ေငြက်ပ္ သိန္း ႏွစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ ႏွင့္ ေျခာက္ေသာင္းတိတိ တန္ဖိုးရွိ ဘုရားတန္ေဆာင္း တိုင္လံုး (၄) လံုးကို လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။
#Smile
Related Posts

Scroll to top