"ေဖေဖ မရွိရင္ သမီး ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး" ဆိုတဲ့ ယဥ္လက္ ရဲ႕ Father's Day အမွတ္တရသ႐ုပ္ေဆာင္ ယဥ္လက္ က "သမီး ဘဝ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလုံးကုိ ေဖေဖ ကုိယ္တုိင္ ဆဲြေပးထားတယ္။ ေဖေဖ ေျပာတဲ့အတုိင္း လုိက္နာၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းတယ္။ ေဖေဖ မရွိရင္ သမီး ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး" လို႔ Father's Day အမွတ္တရ ကို ေျပာလာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#YinLet
#MyanmarCelebrity #MyanmarActress #CelebrityFamily #HappyFathersDay

Related Posts

Scroll to top