အဆိုေတာ္ ေဖာ္ကာ ရဲ႕ “WANTED Private Show 2019” အတြက္ သီခ်င္းတိုက္လာမယ့္ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔၊ Radio Bar မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ “WANTED Private Show 2019” အတြက္ အဆိုေတာ္ ေဖာ္ကာ ႏွင့္အတူ Wanted Band အဖြဲ႔သားမ်ား က ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္၊ Story Book Studio မွာ သီခ်င္းတိုက္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Guest Band အေနနဲ႔ GENESIS Music Band ႏွင့္ Ray Wai တို႔က ပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity 
#MyanmarCelebrity #Fokker #WantedBand #MusicNews #MyanmarRockSinger

Related Posts

Scroll to top