တစ္နိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး ရ႐ွိခဲ့သူ(The Whole Burma First) ေက်ာ္လင္းသန္းအမွတ္ေပါင္း (၅၅၅) မွတ္ျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး ရ႐ွိခဲ့သူ ေမာင္ေက်ာ္လင္းသန္း ဟာ ဒီႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲမွာ သိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ အလံုၿမိဳ႕ နယ္၊ အ.ထ.က (၄) ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ (၈) တန္း မွ (၁၀) တန္း အထိ လူရည္ခၽြန္ဆု (၃) နွစ္ ဆက္တိုက္ ရ႐ွိခဲ့တဲ့ သံုးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္ တစ္ဦး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#KyawLinThan#MyanmarCelebrity #TheWholeBurmaFirst2018 #MatriculationResult

Related Posts

Scroll to top