ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတ အစည္းအ႐ံုး ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား စာနယ္ဇင္း ႐ွင္းလင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတ အစည္းအ႐ံုး (ဗဟုိ) အလုပ္မွဳေဆာင္ အဖြဲ႔သစ္ ၏ (၁) ႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနမ်ားအား စာနယ္ဇင္း ႐ွင္းလင္းပြဲ ကို ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတ အစည္းအ႐ံုး မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity 


#KhinMyatMon#LKhoonYi
#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger #MusicNews

Related Posts

Scroll to top