မိသားစုလိုက္ ပုဂံၿမိဳ႕ သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ရန္ရန္ခ်န္းမိသားစုလိုက္ ပုဂံၿမိဳ႕ သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ရန္ရန္ခ်န္း
By - MyanmarCelebrity
"ပုဂံ ဘုရားႀကီးေတြ မဟုတ္ဘဲ လူအေရာက္အေပါက္ နည္းတဲ့ ဘုရားေလးေတြ ကို သြားဖူးရတာ ႀကိဳက္တယ္။ ေျမနီလမ္းေတြ ေပၚက သြားရတာ၊ သစ္ပင္ႀကီးေတြ ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ထိုင္ရတာမ်ိဳး ႀကိဳက္တယ္။ UNESCO က ထိန္းသိမ္းတာထက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း က ေရွးေဟာင္းပုဂံ ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ဖို႔ လိုတယ္" လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။
#YanYanChan #MyanmarSinger #Bagan
#UNESCOworldHeritage #MyanmarCelebrityFamily
Related Posts

Scroll to top