ကမာၻ႕ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ မွ လူမင္း၊ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ကမာၻ႕ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ (World Hepatitis Day 2019) အထိမ္းအမွတ္ပဲြ ကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔ က သူနာျပဳတကၠသုိလ္ ခန္းမေဆာင္ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ဒါ႐ိုက္တာ လူမင္း၊ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ တို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။
By - Myanmar Celebrity
#LuMin #ZinYawMgMg #MyanmarDirector #WorldHepatitisDay2019
Related Posts

Scroll to top