အလွမယ္ ထြန္းပုလဲရတနာ ရဲ႕ Boxing Time"ကုိယ္ လုိခ်င္တဲ့ Body Weight ကို ရေနေပမယ့္လည္း အသား ပုိက်စ္ေအာင္ Gym ေဆာ့ေနပါတယ္။
Gym ေဆာ့ၿပီး Body အရမ္း မုိက္သြားတဲ့ သူေတြကုိ အရမ္း သေဘာက်ပါတယ္"
လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ အလွမယ္ ထြန္းပုလဲရတနာ ရဲ႕ Fitness Plan..
By - Myanmar Celebrity
သတ္မွတ္ထားတဲ့ Body Weight ကို ရေနေပမယ့္လည္း
အသား ပုိက်စ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့
အလွမယ္ ထြန္းပုလဲရတနာ ရဲ႕ Boxing Time..
#HtunPalalYadanar #MyanmarMiss #MissMyanmarUniverse

Related Posts

Scroll to top