အိမ္ေဆာက္တာ ၀ါသနာပါလို႔ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး ျဖစ္ခ်င္တဲ့ Mini Mr ေကာင္း႐ွင္းသန္႔Mini Mr.Universe Myanmar 2019 ေကာင္း႐ွင္းသန္႔ က အိမ္ေဆာက္တာ ၀ါသနာပါလို႔ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ တဲ့ !!!

By - MyanmarCelebrityအခုေတာ့ Style ေလးက ေမာ္ဒယ္ ဂိုက္လိုလုိ၊ မင္းသား ဆုိက္လုိလုိ ပါပဲေနာ့္...


#KaungShinnThant#MyanmarCelebrity #MiniMrUniverseMyanmar2019 #MyanmarCelebrityOpenDoor

Related Posts

Scroll to top