အိမ္စရိတ္ရေအာင္ Taxi ထြက္ေမာင္းေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ ဧရာ"အႏုပညာအလုပ္ေတြ မရွိေတာ့လို႔ မိသားစု အိမ္စရိတ္ေလး ရေအာင္ Taxi ထြက္ေမာင္းေတာ့မယ္" ဆိုတဲ့ လူရႊင္ေတာ္၊ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဧရာ

By - MyanmarCelebrity #AYar#MyanmarCelebrity #MyanmarComedia #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top