ေရေဘး အတြက္ ဦးေက်ာ္သူ ရဲ႕ အလွဴဒါန
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ေဒသ ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ အိမ္ေထာင္စု (၁၀၀၀) ေလာက္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ မ,တည္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား ရဲ႕ အလွဴဒါန ...
Myanmar Celebrity #MyanmarActor #KyawThu #MyanmarCelebrityDonation

Related Posts

Scroll to top