ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ေရြက်ီးမုန္႔မ်ိဳးစံုလုပ္ငန္း ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား“ေရႊက်ီး” မုန္႔မ်ိဳးစံု လုပ္ငန္း မွ မြန္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ပံုေငြ ေဘာလံုးပြဲ ႏွင့္ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀) လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
ရန္ပံုေငြပြဲ ႏွင့္ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ပါဝင္ ေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ မ်ားအတြက္လည္း ေရႊက်ီး မုန္႔မ်ား လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။
By Myanmar Celebrity #ShweKyee #ShweKyeeBakery #YanAung #RZarNi #ThinzarWintKyaw#WarSoMoeOo #LainMawThee #WaiLarRi #Thinzar #CharlieRelated Posts

Scroll to top