႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ား ရဲ႕ ေရေဘး အလွဴျမန္မာနုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ရဲ႕ အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား ရဲ႕ စုေပါင္းအလွဴေငြ အပါအဝင္ က်ပ္ (၂၆၂) သိန္း တို႔ကို လူ/ ကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ထံသို႔ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ က အလွဴေငြ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

By Myanmar Celebrity #ZinWyne #AungKhaing #MinMawKun #WarWarAung #NweNweSan #DawLoneTin #MyanmarCelebrityDonation


Related Posts

Scroll to top