ကီြးစုိင္း နဲ႔ FRENZO အဖဲြ႔သားမ်ား ရဲ႕ ဂီတညကီြးစုိင္း နဲ႔ FRENZO အဖဲြ႔သားမ်ား ရဲ႕ ဂီတည
By - MyanmarCelebrity
ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ CHERRY FM ရဲ႕ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ မွာ သီဆုိခဲ့ၾကတဲ့ FRENZO Artist မ်ားရဲ႕ ဂီတည …
#FRENZO #SaiSaiKhamLeng #SaiSai #AmeraHpone #BunnyPhyo #GFatt #MyanmarSingerRelated Posts

Scroll to top