ဒို႔အိမ္ အသစ္ တဖန္ ရန္ကုန္ မွ က်င္းပတဲ့ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မွ မျမတ္ေလး 💚💚💚💚“ဒို႔အိမ္ အသစ္တဖန္ ရန္ကုန္” မွ က်င္းပတဲ့ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စြန္႔ပစ္ အမွိဳက္ျပႆနာ အေပၚ သင္ မည္သို႔ ပါဝင္ ကူညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ” ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္း ကို စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ ပန္သူရိယ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအးျမတ္သူ လည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
By Myanmar Celebrity #MyanmarActor #AyeMyatThu


Related Posts

Scroll to top