မိစႏၵီ ရဲ႕ "သတၱိခဲ" အေခြေလး ကို နားေထာင္ၿပီးၿပီလား ပရိသတ္ႀကီး ?!စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ည MC Live Chat အခ်ိန္ေလးမွာ သူငယ္ခ်င္း နီနီခင္ေဇာ္ နဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး တုိက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ မိစႏၵီ ရဲ႕ သတိၱခဲ ...
By - Myanmar Celebrity
#MiSandi #MCLiveChat 
အဆိုေတာ္ မိစႏၵီ ရဲ႕ "သတၱိခဲ" အေခြေလး ကို နားေထာင္ၿပီးၿပီလား ပရိသတ္ႀကီး ?! ဘယ္ သီခ်င္းေတြ က Heart အထိဆုံး ျဖစ္မလဲ ပရိသတ္ႀကီး ??
Myanmar Celebrity #MiSandi #MyanmarSinger #MCLiveChatRelated Posts

Scroll to top