လမင္းကဗ်ာ ရဲ႕ အသက္ (၂၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပါတီသ႐ုပ္ေဆာင္ လမင္းကဗ်ာ ရဲ႕ အသက္ (၂၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပါတီ ကုိ သူမရဲ႕ VIPERS Bar & BBQ ဆုိင္မွာ ခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔အတူ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

#LaminKabyar #MyanmarActress


Related Posts

Scroll to top