“ျမန္မာနက္မွ ၾကည့္စရာမ်ား” မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနား
“ျမန္မာနက္မွ ၾကည့္စရာမ်ား” မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနား ကုိ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ က Junction City ၊ ရန္ကုန္ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံ၊ Ar-T ၊ ေဝႀကီး၊ Jewel နဲ႔ ပိုးမီ တုိ႔ တက္ေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

#PhyoPyaeSone #Jewel #WaiGyi #PoeMi
Related Posts

Scroll to top