(၁/၂၀၁၉) ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး မွ သင္တန္းဆင္းပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး မွ (၁/၂၀၁၉) ဒါ႐ိုက္တာသင္တန္း ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္း ဆင္းပဲြ အခမ္းအနား ကို စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး၊ Mmpo Cinema၊ ရန္ကုန္ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
#MyanmarMotionPictureOrganization #TunTunWin #ZinWyne #LiLiKyawKhaing


Related Posts

Scroll to top