အျမတ္အစြန္း နည္းနည္း နဲ႔ ကုသိုလ္စီးပြားေရးေလး လုပ္ေနတဲ့ မေနာအျမတ္အစြန္း နည္းနည္း နဲ႔ ကုသိုလ္စီးပြားေရးေလး လုပ္ေနတဲ့ မေနာ
By - MyanmarCelebrity
“မႏၱေလးစက္မႈဇုံ မွာ ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ စက္႐ုံ မွာ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္ေတြ လုပ္တယ္။ အရင္ က ကား၊ ေရကန္၊ စတီးေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ Fiberglass ကုိ သုံးၿပီး လုပ္တာ မ်ားတယ္။ ဘုရားေစတီ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြ လုပ္ရတာ ဝါသနာတယ္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ဘုရားႀကီး က လွဴဖုိ႔ လုပ္ထားတာပါ” လို႔ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ အဆိုေတာ္ မေနာ ..
#MaNaaw #MaNaww #MyanmarSinger Related Posts

Scroll to top