အဝင္း နဲ႔ BRAND’S Brain Study Camp VI မိတ္ဆက္ပဲြBRAND’S Myanmar မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ 2019-2020 တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ BRAND’S Brain Study Camp VI မိတ္ဆက္ပဲြ ကုိ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ Park Royal Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
By - Myanmar Celebrity
ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
Project K Boy Band မွ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး BRAND’S/ ဘရင္း Brand Ambassador မိုရီဆာကီဝင္း မွ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။
#BRANDSMyanmar #Brands #BrandsBrainStudyCamp #BrainStudyCampVI #BrandsSuntory #MorisakiWin #ProjectK

Related Posts

Scroll to top