ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မွာ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ သာဒီးလူ နဲ႔ The Key အဖြဲ႕ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကို ေရာက္ခဲ့စဥ္က အထင္ကရ ေနရာေတြကို လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈခဲ့တဲ့
အဆိုေတာ္ သာဒီးလူ ႏွင့္ The Key အဖဲြ႔။
By - Myanmar Celebrity
#TharDeeLu #TheKeyBand #MyanmarSinger #TaungGyi

Related Posts

Scroll to top