အဆိုေတာ္ ေဖာ္ကာ ရဲ႕ Wanted Band ရဲ႕ Private Show
Wanted Band ရဲ႕ Private Show ကို စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ ပင္လယ္ စတူဒီယို မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 
#WantedBand #Fokker #MyanmarSinger
Related Posts

Scroll to top