အဆိုေတာ္ X-Box ရဲ႕ Celebrity On Wheels …



“ေကာင္မေလးေတြ ၾကည့္တဲ့၊ လူ အထင္ႀကီးေစတဲ့ ကား ထက္ မိသားစု စီးလုိ႔ရတဲ့ ကားႀကီးမ်ိဳးကို ပိုႀကိဳက္တယ္” ဆုိသူ အဆိုေတာ္ X-Box ရဲ႕ Celebrity On Wheels …
#CelebrityOnWheels #XBox #MyanmarSinger









Related Posts

Scroll to top