အဆိုေတာ္ X-Box ရဲ႕ Celebrity On Wheels …“ေကာင္မေလးေတြ ၾကည့္တဲ့၊ လူ အထင္ႀကီးေစတဲ့ ကား ထက္ မိသားစု စီးလုိ႔ရတဲ့ ကားႀကီးမ်ိဳးကို ပိုႀကိဳက္တယ္” ဆုိသူ အဆိုေတာ္ X-Box ရဲ႕ Celebrity On Wheels …
#CelebrityOnWheels #XBox #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top