ႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Awake အဖြဲ႔ရဲ႕ အေခြ Promotion Show ပြဲAwake အဖြဲ႔ရဲ႕ အေခြ Promotion Show ပြဲ ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ က Times City ၊ ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေခြကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ (၂၈) ရက္ေန႔ က စၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ခ်ီသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
By Myanmar Celebrity TV #MyanmarSinger #Awake
Related Posts

Scroll to top