တစ္ခါက ေရာ့ခ္အင္႐ုိး သံစဥ္ေတြ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ အဆိုေတာ္ ဘိုဘိုတစ္ခါက ေရာ့ခ္အင္႐ုိး သံစဥ္ေတြ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ အဆိုေတာ္ ဘိုဘို ရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေတာ္ Show ပြဲ အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ က၊ ဟာမိုနီ စတူဒီယို၊ ရန္ကုန္ မွာ သီခ်င္းတိုက္ေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြပါ...

Show ပြဲကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ Radio ၊ ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

By Myanmar Celebrity #MyanmarSinger #BoBo


Related Posts

Scroll to top