“ႏွင္းဆီလႈိင္းမ်ား ရဲ႕ ည” ဂီတပြဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ သီခ်င္းတိုက္ေနတဲ့ ရဲသြင္“ႏွင္းဆီလႈိင္းမ်ား ရဲ႕ ည” ဂီတပြဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ က Radio Bar ၊ ရန္ကုန္မွာ သီခ်င္းတိုက္ေနတဲ့ အဆိုေတာ္ ရဲသြင္ ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြပါ...
“ႏွင္းဆီလႈိင္းမ်ား ရဲ႕ ည” ဂီတပြဲကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
By Myanmar Celebrity TV #YeThwin #MyanmarSinger
Related Posts

Scroll to top