(၄၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူထုစုေပါင္း စက္ဘီးနင္းပြဲ က အႏုပညာရွင္မ်ားRevicon အားေဆးမွ ပါဝင္ကူညီေပးထားတဲ့ (၄၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူထုစုေပါင္း စက္ဘီးနင္းပြဲ ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

Filipino King of Catwalk, Sinon Loresca ႏွင့္ အျခား အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
By Myanmar Celebrity #SinonLorescaRelated Posts

Scroll to top