ရႊႀကိဳ ဝင္းခန္႔မိုး ရဲ႕ အသက္ (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အလွဴ
အကယ္ဒမီ ေရႊႀကိဳ ဝင္းခန္႔မိုး ရဲ႕ အသက္ (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ က ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ မွာ ညေနစာ ထမင္း၊ ဟင္း လွဴဒါန္္းခဲ့ပါတယ္။

By MyanmarCelebrity #WinKhantMoe #MyatNoeAye


     Related Posts

Scroll to top