အမြန္း နဲ႔ သူရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ “Mooniax Day”အဆိုေတာ္ အမြန္း နဲ႔ သူရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ “Mooniax Day” ပြဲေလး ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ က The Pent House ၊ ရန္ကုန္ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By Myanmar Celebrity TV #MyanmarSinger #AhMoon

Related Posts

Scroll to top