ေရာ့ခ္အင္႐ုိး သံစဥ္ေတြ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ ဘိုဘို ရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေတာ္ Show ပြဲတစ္ခါက ေရာ့ခ္အင္႐ုိး သံစဥ္ေတြ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ဘိုဘို ရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေတာ္ Show ပြဲ ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ Radio Bar ၊ ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ေတြပါ....

By Myanmar Celebrity TV #MyanmarSinger #BoBo

Related Posts

Scroll to top