ွSunday မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးထားတဲ့ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖလားSunday Coffee & Teamix Company မွ Main Sponsor အျဖစ္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးထားတဲ့ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖလား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေပါင္းစံု အသက္ (၂၃) ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ က လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ေဘာလံုးကြင္း၊ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား အားကစားသမားမ်ား စုစုေပါင္း (၆၉၃) ဦး ပါဝင္ကစားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

By MyanmarCelebrity #Sunday #SundayCoffeMyanmar
Related Posts

Scroll to top