အိမ်ထဲမှာ နေပြီး စုစု နဲ့ အတူ COVID-19 အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော် မစ်ကီအိမ်ထဲမှာ နေပြီး စုစု နဲ့ အတူ COVID-19 အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော် မစ်ကီ / Mikis Weber နှင့် စုစုလှိုင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ။

By Myanmar Celebrity #MyanmarSinger #MikisWeber #SuSuHlaing
Related Posts

Scroll to top