မယ်လိုဒီခေါင် တို့ သားအမိ ရဲ့ အိမ်လေး Open Door မှ ပုံရိပ်သားလေး Eric က မယ်လိုဒီ အတွက် ခွန်အား ပါ ဆိုတဲ့ အဆိုတော် မယ်လိုဒီခေါင် တို့ သားအမိ ရဲ့ အိမ်လေး Open Door မှ ပုံရိပ်တွေပါ။ 

By Myanmar Celebrity #MyanmarSinger #MelodyKhong #MyanmarCelebrityOpenDoor #MyanmarCelebrityMom

 

Related Posts

Scroll to top