မင်းလမ်း ဦးဒုတ်ထိုး ရဲ့ ကောက်ညှင်း အစာသွပ်အူပိတ်(၂၅) နှစ်တိုင် ရပ်တည်လာတဲ့ ရန်ကုန်၊ ဦးချစ်မောင် လမ်းမကြီးပေါ်က မင်းလမ်း ဦးဒုတ်ထိုး ဆိုင်။
By Myanmar Celebrity Update: Min Lan U Dote Htoe / Burmese Pork Offal Skewers Shop. #မင်းလမ်းဦးဒုတ်ထိုး #ဝက်သားတုတ်ထိုး #ကောက်ညှင်းအစာသွပ်အူပိတ် #အစာသွပ်အူပိတ် #BurmesePorkStick #MyanmarPorkStick #PorkOffalSkewers  #ကောက်ညှင်းအူပိတ်


 

Related Posts

Scroll to top